Paramount | Syarat Langganan secara Paramount, Cara melanggan Paramount dan pada harga berapa? Paris

Cara melanggan Paramount dan pada harga berapa

Sekiranya kaedah pembayaran anda ditolak dan kami tidak dapat merawat pembayaran anda untuk tempoh langganan semasa: (1) anda tetap dikehendaki membayar semua jumlah wang ini, serta semua kos yang mengalir secara terperinci untuk melihat jumlah yang anda miliki tidak dibayar untuk akses kepada Perkhidmatan Paramount+, termasuk yuran peguam dan kos pemulihan; (2) anda membenarkan streaming Paramount untuk mengulangi transaksi yang ditolak menggunakan kaedah pembayaran akaun anda (termasuk sebarang kaedah pembayaran baru atau terkini yang anda berikan); dan (3) kita boleh menggantung atau menamatkan langganan anda setelah kami memberitahu anda secara bertulis mengenai penggantungan atau penamatan. Pengubahsuaian maklumat kaedah pembayaran anda boleh memperuntukkan tarikh pembaharuan langganan anda.

Keadaan langganan secara utama+

Keadaan langganan ini mentadbir penggunaan perkhidmatan Paramount+ anda (secara kolektif dipanggil ” Keadaan Paramount+ »).

Perkhidmatan Paramount+ “Adalah perkhidmatan perkhidmatan multimedia multimedia yang diperibadikan yang menyediakan akses pelanggan ke perpustakaan kandungan untuk yuran langganan berulang melalui laman web, aplikasi atau platform lain, peranti atau akses yang diberi kuasa kepada Paramount+. Perkhidmatan Paramount+ disediakan oleh entiti yang disenaraikan dalam artikel yang berjudul Maklumat perniagaan (secara kolektif dipanggil ” Streaming Paramount “))).

Sila ambil perhatian bahawa kami berhak untuk membuat pengubahsuaian kepada syarat -syarat Paramount+ pada bila -bila masa untuk membetulkan kesilapan, membaiki pautan atau rujukan yang telah tamat tempoh, meningkatkan kejelasan atau pemahaman, menambah maklumat tambahan kepada perkhidmatan, pada langganan anda, mengenai ciri -ciri atau fungsi baru, atau perubahan perkhidmatan, atau untuk memastikan operasi perkhidmatan kami berterusan. Kami juga boleh mengubah suai syarat Paramount+ untuk mematuhi keperluan undang -undang atau pengawalseliaan atau untuk memenuhi keperluan keselamatan atau kerahsiaan. Sekiranya kami membuat perubahan, kami akan memaklumkan kepada anda dengan menerbitkan syarat -syarat yang disemak semula dari Perkhidmatan Paramount+. Anda akan berpeluang untuk tidak menerima perubahan ini dengan menamatkan langganan anda pada bila -bila masa. Selagi undang -undang membenarkan, sebarang kesinambungan penggunaan Perkhidmatan Paramount+ selepas pengubahsuaian syarat -syarat akan menjadi penerimaan anda terhadap pengubahsuaian tersebut.

Walau bagaimanapun, dan melainkan jika diperuntukkan selainnya oleh undang-undang yang berkenaan, apabila pengubahsuaian syarat-syarat utama+ mungkin merugikan atau memberi kesan negatif terhadap hak atau kewajipan undang-undang anda secara signifikan atau substansial, kami akan menghantar sekurang-kurangnya tiga puluh notis (30) hari mel ke alamat yang telah anda rakam dalam akaun anda sebelum melaksanakan pengubahsuaian tersebut. Pemberitahuan ini akan merangkumi ringkasan pengubahsuaian dan akan memberitahu anda tentang hak anda untuk menentang pengubahsuaian ini dalam masa tiga puluh (30) hari dengan menamatkan langganan anda. Dia juga akan menjelaskan bahawa anda bersetuju untuk terikat dengan pengubahsuaian yang dibuat kepada syarat -syarat Paramount+ jika anda tidak menyelesaikan langganan anda atau jika anda tidak memberitahu kami tentang keengganan anda untuk menerima pengubahsuaian syarat -syarat Paramount+ sebelum berkuatkuasa.

Di samping itu, jika anda melanggan perkhidmatan Paramount+ atau mengaksesnya melalui pengedar atau perkhidmatan pihak ketiga, syarat-syarat tertentu yang dinyatakan di bawah, termasuk invois, pembayaran, penamatan atau pembayaran balik, tidak boleh dikenakan. Dalam kes ini, langganan, aplikasi, laman web dan perkhidmatan yang disediakan oleh pihak ketiga adalah tertakluk kepada terma dan syarat pihak ketiga ini. Sila lihat artikel yang bertajuk Langganan melalui pihak ketiga Untuk maklumat lanjut.

1. Maklumat mengenai akaun Paramount+

Anda boleh berunding dan mengubahsuai maklumat yang khusus untuk langganan anda ke Perkhidmatan Paramount+, termasuk maklumat mengenai kad kredit anda atau pada kaedah pembayaran lain yang tersedia (” Kaedah pembayaran »), Menjadikan anda di ParamountPlus.com/akaun. Nota: Jika anda telah memperoleh langganan anda untuk Perkhidmatan Paramount+ melalui pengedar pihak ketiga yang menguruskan akaun pelanggan anda, akses kepada maklumat khusus untuk langganan anda dan pengubahsuaiannya tertakluk kepada syarat -syarat pengedar pihak ketiga, seperti yang diterangkan secara terperinci dalam syarat -syarat ini.

2. Had umur

Untuk melanggan perkhidmatan Paramount+, anda mesti berumur 18 tahun atau mempunyai usia undang -undang dan keupayaan undang -undang yang berkuatkuasa di wilayah di mana anda tinggal. Orang yang berumur di bawah 18 tahun hanya dapat mengakses perkhidmatan utama+ di bawah pengawasan ibu bapa atau tutor undang -undang dan melalui akaun ibu bapa atau tutor undang -undang ini. Anda mengakui bahawa dengan menggunakan perkhidmatan Paramount+, anda boleh terdedah kepada kandungan yang anda dapati dipersoalkan. Oleh itu, terpulang kepada anda untuk menentukan sama ada kandungan perkhidmatan Paramount+ sesuai dengan anda. Sekiranya anda adalah ibu bapa atau tutor undang -undang kanak -kanak di bawah umur 18 tahun, dengan memberi kuasa kepada anak anda untuk menggunakan perkhidmatan utama+, anda tertakluk kepada syarat -syarat utama+ dan bertanggungjawab untuk aktiviti anak anda pada perkhidmatan utama+. Anda mengakui bahawa pengguna perkhidmatan Paramount+ boleh didedahkan kepada kandungan yang anda dapati dipersoalkan. Oleh itu, terpulang kepada anda untuk menentukan sama ada kandungan perkhidmatan Paramount+ sesuai dengan anda atau, jika berkenaan, sesuai untuk mana -mana kanak -kanak menggunakan perkhidmatan Paramount+ di bawah pengawasan dan kawalan anda. Beberapa kandungan mungkin tidak sesuai untuk kanak -kanak atau orang yang berumur di bawah 18 tahun (untuk mendapatkan lebih banyak maklumat, lihat halaman perkhidmatan klasifikasi kandungan kami).

3. Peranti yang disokong

Untuk mengetahui sama ada Paramount+ tersedia untuk peranti anda, sila rujuk halaman ParamountPlus.Com/peranti

4. Pembaharuan langganan, pembayaran dan kos

Langganan anda untuk Perkhidmatan Paramount+ adalah sah untuk tempoh yang dipersetujui (bulanan atau tahunan) dan diperbaharui sehingga anda menamatkannya; Bagi pelanggan yang telah melanggan Jerman untuk tempoh tahunan, langganan anda ke Paramount+ Service akan ditamatkan pada akhir tempoh langganan tahunan. Sejauh yang diperlukan, kami akan memberitahu anda sekurang -kurangnya tiga puluh (30) hari sebelum akhir langganan semasa anda dengan menghantar e -mel ke alamat yang direkodkan dalam akaun anda. Pemberitahuan ini akan memberitahu anda tentang hak anda untuk menentang pembaharuan dengan menamatkan langganan anda sebelum akhir tempoh langganan semasa. Jika anda tidak membatalkan langganan anda dalam proses sebelum akhir tempoh langganan anda, anda menerima bahawa langganan anda diperbaharui untuk tempoh yang dipersetujui (bulanan atau tahunan, kecuali pelanggan yang telah melanggan Jerman). Apabila anda melanggan Perkhidmatan Paramount+ dan memberikan kaedah pembayaran, anda membenarkan kami untuk mendebarkan kaedah pembayaran anda untuk kos langganan, serta semua cukai atau kos urus niaga lain yang terpakai untuk penggunaan perkhidmatan utama anda+. Kaedah pembayaran anda akan didebitkan secara automatik pada permulaan langganan anda (atau selepas tempoh promosi yang berkenaan, seperti yang diterangkan kemudian) dan, secara berterusan, hari selepas berakhirnya tempoh invois langganan sebelumnya (bulanan atau tahunan, bergantung kepada langganan anda), melainkan jika anda memulihkan langganan anda. Jumlah yang didebitkan mungkin berbeza dari satu tempoh pengebilan ke yang lain disebabkan oleh perubahan cukai atau kos urus niaga yang berkenaan.

Kami berhak untuk mengubah suai kos langganan ke perkhidmatan Paramount+ pada bila -bila masa. Sebab mengapa kita dapat meningkatkan harga kita termasuk yang berikut: (1) Penambahbaikan atau promosi Perkhidmatan Paramount+; (2) peningkatan kos yang berkaitan dengan eksploitasi perkhidmatan kami yang paling utama (contohnya, kos yang berkaitan dengan kandungan, penyebaran teknikal dan kos pengedaran perkhidmatan Paramount+, pentadbiran umum dan/atau cukai); (3) pelancaran program, kandungan dan perkhidmatan baru; (4) pengubahsuaian struktur perkhidmatan kami; (5) pelaburan dalam meningkatkan sokongan pelanggan kami; (6) anggaran pengubahsuaian keadaan pasaran; dan/atau (7) ralat harga yang jelas.

Perkhidmatan dan Perkhidmatan Paramount+ kami berterusan, dan mustahil bagi kami untuk meramalkan perubahan masa depan. Ini bermakna kita dapat meningkatkan harga kita atas alasan selain daripada yang terdedah di atas. Sekiranya kami menukar harga kami, kami akan memberitahu anda sekurang -kurangnya tiga puluh (30) hari sebelum mengambil perubahan melalui alamat e -mel yang direkodkan untuk akaun anda. Sekiranya anda tidak ingin menerima pengubahsuaian kos langganan, anda boleh menamatkan langganan anda seperti yang diterangkan dalam artikel yang bertajuk Penamatan.

Sekiranya berlaku kesilapan pengebilan, anda berputus asa dengan hak ini untuk bertanding dengan kesilapan ini jika anda tidak menasihatkan Paramount Streaming dalam enam puluh (60) hari berikutan penampilan pertama mereka pada penyata akaun (dengan syarat bahawa pengecualian itu tidak dilarang oleh undang -undang yang berkenaan ). Anda menganggap semua kos akses internet. Sila masukkan penyedia akses internet anda untuk sebarang maklumat mengenai sebarang kos penggunaan data internet.

5. Penamatan

Anda boleh menamatkan langganan anda ke Perkhidmatan Paramount+ pada bila -bila masa dengan mengakses parameter akaun anda di alamat ParamountPlus.com/akaun, kemudian dengan mengklik Berhenti berlangganan. Perhatikan bahawa jika anda mengakses perkhidmatan Paramount+ melalui pengedar pihak ketiga, anda perlu mengikuti arahan penamatan yang disediakan oleh pihak ketiga ini. Sekiranya anda membesarkan langganan anda, penamatan akan berkuatkuasa pada akhir tempoh langganan semasa anda. Anda akan terus mendapat akses kepada Perkhidmatan Paramount+ untuk sepanjang tempoh langganan yang anda bayar, tetapi anda tidak akan menerima bayaran balik perbelanjaan yang telah dibayar. Anda mesti menamatkan langganan anda sebelum pembaharuannya mengikut artikel yang bertajuk Pembaharuan langganan, pembayaran dan kos Untuk bulan berikutnya atau tahun berikutnya, mengikut mana -mana yang berkenaan, untuk mengelakkan membayar yuran langganan untuk tempoh langganan seterusnya. Anda mendapat manfaat daripada hak jaminan undang -undang. Tertakluk kepada hak jaminan undang -undang anda, anda menerima bahawa penamatan langganan anda adalah satu -satunya pilihan anda sekiranya berlaku ketidakpuasan, masalah atau kebimbangan mengenai perkhidmatan utama+, kandungannya atau ciri -cirinya (termasuk kos, kaedah cukai yang berkenaan atau penagihan), pemilihan Kandungan yang disediakan untuk anda oleh Perkhidmatan Paramount+, syarat -syarat Paramount+ atau apa -apa pengubahsuaian ini, atau sebarang dasar atau amalan lain yang terpakai bagi Perkhidmatan Paramount+.

6. Tiada pembayaran balik

Selagi undang -undang yang berkenaan tidak melarangnya dan kecuali dalam kes -kes yang disediakan oleh ini, semua kos tidak dapat dikalahkan. Seperti yang diterangkan dalam artikel yang bertajuk Penamatan di atas dan tertakluk kepada Hak untuk menarik balik Diterangkan dalam artikel yang bertajuk di bawah, walaupun anda menamatkan langganan anda ke Perkhidmatan Paramount+ sebelum akhir tempoh langganan anda yang sedang berjalan, apa pun tempoh ini, anda tidak akan menerima pembayaran balik untuk mana -mana bahagian kos yang dibayar untuk selebihnya Tempoh langganan ini. Dalam keadaan yang jarang berlaku, kita boleh memilih untuk memberikan kredit, bayaran balik, diskaun atau rakan sejawat lain (” Kredit ) Yang tidak diperlukan oleh undang -undang kepada beberapa atau semua pelanggan kami. Jumlah dan sifat kredit ini, serta kes -kes di mana kita dapat memberikannya, berada di bawah budi bicara eksklusif kami. Peruntukan kredit dalam kes tidak memberi anda hak untuk kredit pada masa akan datang untuk keadaan yang sama dan tidak memaksa kami untuk memberikan kredit pada masa akan datang, apa pun keadaan.

7. Hak untuk menarik balik

Walau apa pun di atas, anda berhak untuk menarik balik langganan (tanpa perlu membenarkan keputusan anda) dalam masa 14 hari dari langganan anda. Anda boleh melaksanakan hak ini dengan menghantar pendapat bertulis dengan jelas menyatakan niat anda untuk menarik diri ke alamat [email protected] atau di alamat pos yang ditunjukkan dalamartikel bertajuk Maklumat mengenai syarikat di bawah (model borang pengeluaran disediakan untuk kemudahan anda pada akhir syarat -syarat Paramount+ini, tetapi sila ambil perhatian bahawa tidak ada yang memaksa anda menggunakan model ini), atau dengan menamatkan langganan anda dari tetapan akaun anda dalam masa 14 hari daripada langganan. Walau bagaimanapun, jika anda mula menggunakan perkhidmatan Paramount+ (iaitu jika anda menggunakan langganan anda untuk mengakses perkhidmatan Paramount+ dan melancarkan pembacaan apa -apa kandungan yang disediakan dalam konteks langganan anda) dalam masa 14 hari selepas langganan, anda kehilangan Hak penarikan balik anda dan hak yang berkaitan dengan bayaran balik.

8. Tidak dibayar

Sekiranya kaedah pembayaran anda ditolak dan kami tidak dapat merawat pembayaran anda untuk tempoh langganan semasa: (1) anda tetap dikehendaki membayar semua jumlah wang ini, serta semua kos yang mengalir secara terperinci untuk melihat jumlah yang anda miliki tidak dibayar untuk akses kepada Perkhidmatan Paramount+, termasuk yuran peguam dan kos pemulihan; (2) anda membenarkan streaming Paramount untuk mengulangi transaksi yang ditolak menggunakan kaedah pembayaran akaun anda (termasuk sebarang kaedah pembayaran baru atau terkini yang anda berikan); dan (3) kita boleh menggantung atau menamatkan langganan anda setelah kami memberitahu anda secara bertulis mengenai penggantungan atau penamatan. Pengubahsuaian maklumat kaedah pembayaran anda boleh memperuntukkan tarikh pembaharuan langganan anda.

9. Tawaran Promosi

9.1. Kod promosi

Dari semasa ke semasa, kod promosi boleh disediakan, termasuk yang disediakan sebagai sebahagian daripada promosi yang dianjurkan oleh pihak ketiga. Penggunaan kod promosi ditadbir oleh terma promosi tertentu. Kod promosi hanya boleh digunakan sekali, tidak boleh ditukar dengan wang dan tidak dapat digabungkan dengan tawaran lain, tertakluk kepada sekatan tertentu yang ditentukan oleh Paramount Streaming mengikut budi bicara eksklusifnya. Sekiranya anda telah menerima kod promosi melalui tawaran dari pihak ketiga, syarat tambahan mungkin dikenakan.

9.2. Tempoh promosi

Kami boleh menawarkan tawaran promosi termasuk akses kepada perkhidmatan Paramount+ tanpa kos atau dengan kos yang dikurangkan untuk tempoh yang terhad (” Tempoh promosi ») Kepada pengguna baru dan, dalam kes -kes tertentu, kepada bekas pelanggan, mengikut budi bicara eksklusif kami. Walau bagaimanapun, kami tidak mempunyai kewajipan untuk berbuat demikian dan tempoh promosi mungkin tidak berkuatkuasa secara kekal. Sekiranya Paramount Streaming menawarkan tawaran promosi, anda mesti memberikan maklumat streaming yang paling penting mengenai kaedah pembayaran yang sah untuk menggunakan Paramount+ dalam tempoh tersebut. Streaming Paramount boleh mendebit kaedah pembayaran anda dengan jumlah yang kecil untuk mengesahkan kesahihan kaedah pembayaran, tetapi debit sementara ini akan dibatalkan dengan cepat. Sebelum akhir tempoh promosi, kami akan memaklumkan kepada anda dalam had masa yang ditunjukkan di bawah dengan menghantar e -mel ke alamat yang direkodkan dalam akaun anda untuk mengingatkan anda bahawa a) Tempoh, anda bersetuju untuk memulakan langganan kadar penuh anda untuk tempoh bulanan atau tahunan dan b) Jika anda tidak menerima, anda berhak untuk menamatkan Paramount+ pada bila -bila masa sebelum tarikh ini. Sekiranya anda tidak menyelesaikan Paramount+ sebelum hari terakhir tempoh promosi anda, anda membenarkan streaming Paramount untuk memulakan langganan anda pada harga biasa dan secara automatik debit kaedah pembayaran anda untuk tempoh langganan bulanan bulanan atau tahunan anda yang pertama, mengikut mana -mana yang berkenaan Akhir Tempoh Promosi Anda. Sekiranya tempoh promosi anda adalah tujuh (7) hari atau kurang, kami akan memberitahu anda tarikh akhir tempoh promosi dalam e -mel pengesahan yang akan anda terima selepas pendaftaran anda. Untuk tempoh promosi lebih daripada tujuh (7) hari, kami akan memaklumkan kepada anda pada tarikh akhir tempoh promosi dalam e -mel pengesahan yang akan anda terima selepas pendaftaran anda dan sekurang -kurangnya tujuh (7) hari sebelum tarikh akhir promosi tempoh. Sekiranya anda ingin mengelakkan kos levi dari kaedah pembayaran anda, anda mesti menamatkan perkhidmatan sebelum akhir tempoh promosi. Anda hanya boleh mendapat manfaat dari tempoh promosi sebelum anda mula membayar untuk perkhidmatan yang paling utama+. Sekiranya anda melebihi had ini, kami boleh menggantung penggunaan Perkhidmatan Paramount+ melainkan jika anda membayar langganan yang perlu dibayar untuk tempoh promosi tambahan, seperti yang ditunjukkan dalam notis bertulis bahawa kami akan menghantar anda untuk memberitahu anda penggantungan tersebut.

9.3. Kelayakan

Kami berhak, mengikut budi bicara kami, untuk menentukan kelayakan anda untuk sebarang tawaran promosi. Syarat yang tepat dari tawaran promosi yang berkenaan akan ditunjukkan dalam peralatan pemasaran yang menerangkan tawaran promosi yang dipersoalkan.

10. Bilangan aliran streaming maksimum

Anda hanya boleh menggunakan maksimum dua aliran streaming serentak (diukur pada semua kandungan yang tersedia pada perkhidmatan Paramount+) pada bila -bila masa, tanpa mengira bilangan peranti yang kami membolehkan anda mengakses perkhidmatan utama+. Kami berhak untuk mengubah suai, pada bila -bila masa kerana tawaran formula langganan baru dan mengikut budi bicara eksklusif kami, jumlah maksimum aliran streaming yang boleh anda gunakan secara serentak.

11. Muat turun sementara dan tontonan luar talian

Beberapa kandungan perkhidmatan Paramount+ tersedia untuk muat turun sementara dan tontonan luar talian pada peranti yang disokong tertentu (” Gelaran garis besar ) Dan dengan pakej langganan tertentu. Batasan dikenakan, terutamanya sekatan ke atas bilangan sekuriti yang tidak termasuk sambungan setiap akaun, bilangan maksimum peranti yang boleh mengandungi unit, tempoh di mana anda perlu mula melihat sekuriti di luar talian dan tempoh di mana sambungan di luar akan tetap boleh diakses. Tajuk sambungan di luar tidak dapat dibaca di luar wilayah yang dilindungi. Pergi ke ParamountPlus.com/sokongan untuk maklumat lebih lanjut.

12. Sekatan yang berkaitan dengan wilayah

Keadaan Paramount+ ini hanya berlaku: a) Langganan melanggan Republik Ireland, Itali, Jerman, Switzerland, Austria dan Perancis (“” ” Wilayah yang dilindungi“) Dan; b) Pelanggan yang secara fizikal tinggal di wilayah yang dilindungi pada permulaan langganan mereka. Maklumat pengebilan anda dan alamat IP anda (atau teknologi atau kaedah lain berdasarkan peranti) akan digunakan untuk menentukan negara kediaman anda dan untuk menentukan jika anda berada di kawasan di mana kami diberi kuasa untuk memberi anda akses kepada perkhidmatan yang paling utama+. Perkhidmatan Paramount+ hanya boleh digunakan di wilayah yang dilindungi serta di mana -mana negara anggota Kawasan Ekonomi Eropah (EEA) yang dikunjungi oleh pelanggan aktif dan pemastautin wilayah yang dilindungi. Anda hanya boleh menggunakan perkhidmatan Paramount+ di wilayah yang dilindungi hanya untuk tujuan peribadi dan bukan komersial. Ciri -ciri tertentu dan kandungan tertentu hanya boleh didapati untuk pengguna kawasan tertentu, dalam tempoh tertentu dan pada peranti tertentu. Di samping itu, ketersediaan ciri -ciri tertentu dan kandungan tertentu dapat berubah dari masa ke masa. Perkhidmatan Paramount+ mungkin tidak tersedia di semua negara atau wilayah di wilayah yang dilindungi.

Sila lihat halaman ParamountPlus.com/sokongan untuk maklumat lanjut mengenai sekatan semasa. Sebarang sekatan geografi akan berdasarkan wilayah yang diliputi oleh langganan anda dan pada kedudukan geografi dari mana anda cuba mengakses Perkhidmatan Paramount+. Kami boleh menggunakan pelbagai teknologi dan kaedah yang boleh ditawarkan oleh pembekal pihak ketiga untuk menentukan kedudukan anda. Sekiranya kami tidak dapat menentukan kedudukan anda, kami tidak akan dapat memberi anda akses kepada ciri -ciri tertentu atau kandungan tertentu dari Perkhidmatan Paramount+. Kami tidak bertanggungjawab ke arah kegagalan elektrik, batasan yang berkaitan dengan kedudukan anda, peranti anda, kepada tingkap tontonan kandungan, ketersediaan kandungan atau sekatan lain yang mempengaruhi perkhidmatan Paramount+, tetapi yang berada di luar kawalan kami.

13. Kualiti servis

Kualiti paparan kandungan streaming boleh berubah dari satu peranti ke peranti yang lain dan boleh diberikan oleh pelbagai faktor, termasuk kedudukan geografi anda dan kelajuan sambungan internet anda. Beberapa kandungan yang disediakan melalui aliran streaming mungkin mempunyai sedikit jurang dan kadang -kadang boleh diubah suai atau dijeda. Masa pemuatan kandungan yang akan dilihat juga berbeza mengikut beberapa faktor tertentu, khususnya kedudukan anda, jalur lebar yang tersedia apabila anda cuba melihat kandungan dan konfigurasi peranti anda. Streaming Paramount tidak membuat pengisytiharan dan tidak memberi jaminan mengenai kualiti pengalaman tontonan anda pada peranti anda.

14. Kemas kini dan pengubahsuaian kepada Perkhidmatan Paramount+

Paramount Streaming berhak untuk menguji atau melaksanakan, pada bila -bila masa dan tidak ada kos tambahan, kemas kini atau pengubahsuaian perkhidmatan Paramount+, termasuk ciri -cirinya, pakejnya, promosi dan kosnya, dengan beberapa atau semua pengguna kami. Sekiranya pengubahsuaian yang dibuat kepada perkhidmatan Paramount+ mempunyai kesan negatif terhadap akses anda atau penggunaan perkhidmatan Paramount+ anda, membawa kepada harga atau pengubahsuaian kualiti atau perubahan ketara dalam ciri -ciri perkhidmatan Paramount+ dan perubahan ini bukan sahaja kecil, Kami akan memberitahu anda sekurang -kurangnya tiga puluh (30) hari sebelum kemasukan pengubahsuaian dengan menghantar e -mel ke alamat yang direkodkan dalam akaun anda sebelum sebarang kesan. Anda bersetuju untuk dihubungkan dengan pengubahsuaian yang dibuat kepada Perkhidmatan Paramount+ jika anda tidak membatalkan langganan anda atau jika anda tidak memberitahu kami tentang penolakan anda untuk menerima pengubahsuaian syarat -syarat Paramount+ sebelum berkuatkuasa mereka. Sekiranya kemas kini atau pengubahsuaian ini termasuk terma tambahan, ini akan disampaikan kepada anda sebelum pelaksanaan perubahan atau kemas kini dan, sebaik sahaja anda menerima mereka, mereka akan mengawal penggunaan kemas kini atau pengubahsuaian ini jika anda memilih untuk mengambil bahagian dalam ujian atau menggunakan Paramount+ selepas pelaksanaan kemas kini atau pengubahsuaian ini.

15. Pemindahan hak

Tertakluk kepada undang -undang yang berkuatkuasa, anda tidak berhak untuk memindahkan perjanjian ini atau hak anda dan kewajipan anda yang berkaitan dengan pihak ketiga tanpa kelulusan tertulis terlebih dahulu dari Paramount Streaming. Paramount Streaming berhak, mengikut budi bicara eksklusifnya untuk memindahkan perjanjian ini, termasuk semua hak dan kewajipan yang berkaitan dengannya, kepada pihak ketiga.

16. Komunikasi yang berkaitan dengan Perkhidmatan Paramount+

Kami boleh menghantar maklumat yang berkaitan dengan akaun anda dan Perkhidmatan Paramount+ (termasuk maklumat mengenai kandungan yang tersedia melalui perkhidmatan Paramount+) dalam bentuk elektronik sahaja (contohnya melalui e-mel di alamat e-mel yang anda berikan semasa pendaftaran anda) sebagai bahagian Peruntukan Perkhidmatan Paramount+. Komunikasi ini yang berkaitan dengan perkhidmatan tidak mempunyai watak pemasaran, dan anda akan terus menerimanya walaupun anda telah berhenti berlangganan atau telah memilih untuk tidak menerima komunikasi pemasaran. Sekiranya anda tidak mahu menerima e -mel jenis ini, anda boleh menamatkan perkhidmatan Paramount+ pada bila -bila masa, seperti yang ditunjukkan dalam artikel yang bertajuk Penamatan.

17. Langganan melanggan pihak ketiga

Sekiranya anda melanggan Perkhidmatan Paramount+ melalui pengedar atau perkhidmatan pihak ketiga, pihak ketiga ini akan mengenakan langganan anda mengikut kaedah invois dan langganannya. Keadaan Paramount+ yang berkaitan dengan langganan langganan, invois, penamatan dan pembayaran balik tidak terpakai bagi langganan yang dilanggan melalui pihak ketiga. Langganan, aplikasi, laman web dan perkhidmatan yang disediakan oleh pihak ketiga adalah tertakluk kepada terma pihak ketiga ini. Paramount Streaming tidak bertanggungjawab terhadap produk dan perkhidmatan yang disediakan oleh pihak ketiga ini. Untuk menamatkan langganan yang dilanggan melalui pihak ketiga, anda mesti mengikuti arahan penamatan yang disediakan oleh pihak ketiga ini.

18. Litigasi

Syarat -syarat Paramount+ ini ditafsirkan mengikut undang -undang Jerman dan ditadbir oleh mereka, dan apa -apa pertikaian yang berlaku daripadanya mengikut undang -undang ini, tetapi anda juga mendapat manfaat daripada hak dan perlindungan yang disediakan oleh undang -undang dan peraturan wajib dalam hal perlindungan pengguna dari negara kediaman anda.

Pertikaian yang berkaitan dengan syarat -syarat yang paling penting ini dapat diselesaikan di tempat pertama dengan perjanjian antara pihak -pihak. Anda boleh menghubungi kami di alamat e -mel atau pos yang ditunjukkan di bawah pada bila -bila masa untuk sebarang kebimbangan atau aduan mengenai perkhidmatan utama+. Mengenai pertikaian atau aduan yang tidak dapat diselesaikan dengan perjanjian antara pihak -pihak, anda boleh memilih untuk menggunakan remedi undang -undang atau ekstremisial yang disediakan di negara kediaman anda (termasuk pemfailan permintaan terhadap kami).

Di samping itu, anda juga boleh memilih untuk menggunakan penyelesaian pertikaian yang luar biasa mengikut peraturan (EU) n ° 524/2013. Maklumat lanjut boleh didapati di https: // ec.Europa.EU/Pengguna/ODR/Utama/Indeks.Cfm?Peristiwa = tangan.Home2.tunjukkan & lng = fr.

Kami terikat dengan undang -undang untuk menyediakan pautan elektronik ke Platform Penyelesaian Pertikaian Dalam Talian (RLL), yang boleh didapati di https: //.Europa.EU/Pengguna/ODR/Utama/Indeks.Cfm?Peristiwa = tangan.Home2.tunjukkan & lng = fr. Walau bagaimanapun, tidak mempunyai kewajipan undang -undang untuk berbuat demikian, kami tidak akan mengambil bahagian dalam sebarang prosedur alternatif untuk menyelesaikan pertikaian sebelum jawatankuasa timbang tara pengguna.

Alamat e-mel kumpulan streaming Paramount adalah seperti berikut: [email protected]

19. Kawalan Pendaftaran dan Akses

Sekiranya kami meminta anda mendapatkan maklumat pendaftaran untuk membuat akaun pengguna, anda mesti memberi kami maklumat yang tepat dan lengkap dan mengemas kini sekiranya ada pengubahsuaian. Anda tidak dapat mengakses perkhidmatan utama+ tertakluk kepada had umur jika anda tidak diperlukan umur.

Terserah kepada anda untuk memastikan kerahsiaan pengecam sambungan (nama dan kata laluan) yang dikaitkan dengan akaun pengguna anda. Anda tidak boleh memberi akses kepada akaun anda kepada orang lain daripada ahli rumah anda. Anda meletakkan tanggungjawab untuk semua aktiviti, kos dan kerosakan yang berlaku dari akaun anda, termasuk menggunakan akaun anda oleh ahli rumah anda yang lain, dan penggunaan akaun anda yang tidak dibenarkan. Sekiranya anda mempunyai alasan untuk mempercayai bahawa seseorang menggunakan akaun anda tanpa kebenaran anda, anda mesti segera menghubungi kami. Kami tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kerosakan atau kerugian akibat penggunaan yang tidak dibenarkan.

20. Harta intelek; Lesen

Kandungan audio dan video, gambar, teks, grafik, logo, susun atur, konsep, antara muka, perisian, data dan kandungan lain yang berkaitan dengan perkhidmatan Paramount+ (” Kandungan ) Dilindungi oleh undang -undang harta intelek dan undang -undang lain di Amerika Syarikat dan negara lain. Anda mesti mematuhi hak cipta, tanda dagangan atau undang -undang lain, notis undang -undang atau sekatan yang berkenaan. Anda tidak mesti memadam atau mengubah suai hak cipta, jenama komersial atau pendapat undang -undang lain mengenai kandungan. Seperti yang disimpulkan antara anda dan kami, kami akan menyimpan semua hak yang berkaitan dengan perkhidmatan Paramount+ dan kandungannya. Tidak ada pemindahan pemilikan sebahagian kandungan yang akan dibuat hasil daripada akses yang diberikan kepada anda. Melainkan jika sebaliknya diberikan sebaliknya, kami menyimpan semua hak pada Perkhidmatan Paramount+ dan Kandungan.

Anda hanya diberi kuasa untuk mengakses Kandungan dan untuk melihatnya hanya untuk tujuan peribadi dan bukan komersial, mengikut syarat -syarat yang paling utama ini+. Anda tidak dibenarkan membuat perniagaan atau aktiviti lain menggunakan kandungan, sama ada untuk menguntungkan atau tidak. Kecuali ditulis secara nyata di pihak kami, anda tidak berhak, secara langsung atau melalui perisian, peranti, laman web, perkhidmatan dalam talian atau apa -apa cara lain, untuk memuat turun, menyimpan dalam pangkalan data, arkib atau salinan di mana -mana cara lain dari Paramount+ atau perkhidmatan kandungan, atau menyimpan pengedarannya; untuk memuat turun, menjual, menyewa, meminjamkan, mengedarkan, menghantar atau mengedarkan dengan cara lain, mengedarkan, memaparkan atau menghasilkan semula mana -mana bahagian utama+ atau kandungan; untuk memberikan lesen atau anak syarikat untuk mana -mana bahagian Perkhidmatan Paramount+ atau Kandungan; atau untuk mengeksploitasi dengan apa jua sebahagian daripada perkhidmatan utama+ atau kandungannya. Di samping itu, melainkan jika ditulis secara nyata di pihak kami, anda dilarang sama sekali untuk mengubah suai kandungan; untuk membuat atau mengedarkan sebahagian besar kandungan, atau untuk mengiklankan katalog sebahagian besar kandungan; atau untuk membuat cara lain kerja atau dokumen yang diperolehi dari kandungan atau berdasarkannya, termasuk mash-up dan video yang serupa, perhimpunan, terjemahan, tema pejabat, fon, ikon, kertas dinding, kad ucapan dan produk derivatif. Larangan ini untuk mencipta karya yang diperolehi adalah terpakai walaupun anda berhasrat untuk mendermakannya.

Tanpa mengehadkan perkara di atas, anda tidak boleh mengubah suai, memperbaiki, membuang atau mengubah dengan cara apa -apa bahagian Paramount+ Video Player (“Video Player”); Tiada teknologi asas pemain video; Tidak ada mekanisme pengurusan hak digital, peranti atau perlindungan kandungan lain atau pengukuran kawalan akses yang dimasukkan ke dalam pemain video. Sekatan ini merangkumi khususnya penyahaktifan, pengubahsuaian, kejuruteraan retro, perubahan atau memintas pemain video yang bertujuan membolehkan pengguna memvisualisasikan kandungan tanpa: (i) dengan jelas memaparkan pemain video dan semua elemen sekitarnya (y termasuk pengguna grafik antara muka, apa -apa pengiklanan, sebarang notis hak cipta dan mana -mana jenama komersial) di laman web di mana pemain video terletak; dan (ii) mempunyai akses penuh ke semua ciri pemain video, termasuk semua ciri paparan kualiti dan video dan semua ciri pengiklanan interaktif, pilihan atau klik.

21. Penggunaan yang boleh diterima

Tanpa mengehadkan mana -mana peruntukan lain dari syarat -syarat ini, anda bersetuju untuk tidak melakukan perkara berikut, atau membantu orang lain melakukan perkara berikut:

 • Akses perkhidmatan Paramount+ menggunakan antara muka selain daripada kami.
 • Mengekalkan sebarang pautan ke perkhidmatan Paramount+ yang kami minta anda memadam, mengikut budi bicara eksklusif kami, mengikut syarat -syarat ini atau undang -undang yang berkenaan.
 • Mengawasi Perkhidmatan Paramount+ atau Kandungan, menjadikan perkhidmatan Paramount+ atau kandungan yang tersedia melalui pautan dalam talian, paparan dengan cara lain Perkhidmatan Paramount+ atau kandungan berhubung dengan logo atau jenama yang tidak dibenarkan, atau melakukan apa sahaja yang salah mencadangkan hubungan antara hubungan antara hubungan antara hubungan antara AS atau sekutu kami dan pihak ketiga atau berpotensi menghalang kami pendapatan (termasuk pendapatan dari aktiviti pengiklanan, jenama atau promosi).
 • Mengancam, memfitnah, menjejaki, menyerang atau mengganggu orang atau terlibat dalam aktiviti haram, atau menggalakkan kelakuan yang akan menjadi kesalahan jenayah atau terlibat dalam liabiliti sivil.
 • Menghantar apa -apa yang tidak sesuai, kasar, kasar, menyinggung perasaan, palsu, fitnah, fitnah, lucah, haram, eksplisit seksual, perkauman, pujian keganasan, kebencian kaum atau keganasan, atau mempertimbangkan, mengikut budi bicara kita, eksklusif, sebagai dipersoalkan.
 • Melanggar hak undang -undang seseorang atau entiti (termasuk hak harta intelek, kerahsiaan dan pengiklanan), menghantar bahan yang melanggar atau memintas hak ini, atau memadam atau mengubah suai harta intelek atau notis undang -undang lain.
 • Menghantar fail yang mengandungi virus, perisian pengintip, perisian pengiklanan atau kod berbahaya yang lain.
 • Mengiklankan atau mempromosikan barangan atau perkhidmatan tanpa kebenaran kami (termasuk dengan menghantar e -mel yang tidak ditentukan).
 • Mencegah orang lain daripada menggunakan perkhidmatan utama+ atau mengganggu perkhidmatan utama dengan cara lain+.
 • Membongkar atau menguraikan sebarang perisian atau teknologi lain yang termasuk dalam kandungan atau digunakan untuk menyediakan perkhidmatan yang paling penting atau membuatnya dari kejuruteraan retro.
 • Menghantar atau mengumpul maklumat yang dapat dikenal pasti secara peribadi kepada pengguna lain, atau mengaksesnya, tanpa persetujuan kami dan pengguna ini.
 • Terlibat dalam aktiviti pengumpulan yang tidak dibenarkan, mengikis, Perlombongan atau penerokaan kandungan yang berkaitan dengan kandungan, atau gunakan cara lain yang tidak dibenarkan automatik untuk mengumpul data mengenai perkhidmatan paramount+ atau daripadanya.
 • Merampas identiti seseorang atau entiti atau dengan cara yang tidak tepat gabungan anda atau asal usul dokumen yang anda hantar.
 • Padam, elakkan, ubah atau pergi ke mana -mana cara lain apa -apa pengukuran kawalan akses kepada perkhidmatan utama+ atau kandungan, termasuk kawasan yang dilindungi kata laluan dan mekanisme geoflying, atau mana -mana langkah pengurusan hak digital yang digunakan berhubung dengan kandungan.
 • Akses mana -mana bahagian perkhidmatan Paramount+ yang kami tidak membenarkan anda mengakses (termasuk kawasan yang dilindungi dengan kata laluan), buat pautan ke kawasan yang dilindungi kata laluan, cuba gunakan akaun atau maklumat pengguna lain, atau cuba mengaksesnya, atau Benarkan sesiapa menggunakan akaun atau pengenal sambungan anda.
 • Sekiranya anda melanggar artikel ini diPenggunaan yang boleh diterima, Kami boleh mengakhiri akses anda ke Perkhidmatan Paramount+ tanpa notis, dan mengambil langkah lain atau menjalankan sebarang bantuan yang disediakan oleh undang -undang.

22. Penyerahan yang tidak disatukan

Kami tidak menerima penyerahan yang tidak disatukan, termasuk skrip, senario, artikel, fanfiksi, watak, lukisan, cadangan, idea atau konsep. Kami mempunyai polisi untuk menghapuskan penyerahan jenis ini tanpa membacanya. Sebarang persamaan antara penyerahan yang tidak ditentukan dan mana -mana elemen kerja kreatif perkhidmatan Paramount+ akan semata -mata kebetulan.

23. Maklumat perniagaan

The Kumpulan Streaming Paramount Termasuk entiti di bawah bertindak dalam kapasiti yang ditunjukkan:

Penyedia Perkhidmatan Multimedia: Perkhidmatan Paramount+ disediakan di Eropah oleh:

Vimn Jerman GmbH

Daftar Komersial: Amtsgericht Berlin-Charlottenburg HRB 113345 b
Pihak Berkuasa Cukai: Finanzamt Berlin für Körperschaften II

Nombor Pengenalan Cukai: 37/116/21270
Nombor VAT: 813366708

Vimn Jerman GmbH bertanggungjawab atas keputusan editorial yang diambil dalam rangka perkhidmatan Paramount+.

Pengendali Platform Streaming: Platform Streaming, Laman Web dan Paramount+ Aplikasi direka dan dikendalikan bagi pihak penyedia perkhidmatan multimedia dan di bawah arahan pembekal ini dengan:

CBS Interactive Inc.

680 Folsom Street, Tingkat 12, San Francisco, CA 94107

ViaCOMCBS Digital International DTC LLC

51 West 52nd Street New York, NY 10019

Penjual Rasmi: Penjual rasmi langganan anda bergantung pada tempat anda melanggan langganan anda. Paramount+ langganan dijual oleh penyedia di bawah:

 • Ireland:Viacom International Media Networks UK Ltd.
  17-29 Hawley Crescent, London, NW1 8TT,
  Nombor VAT United Kingdom: GB4666509032
  Nombor Pendaftaran: 10344647
 • Itali :: Viacom International Media Networks Italia s.R.L. Corso Europa, 5 – 20122, Milan Itali VAT Nombor: IT07237600965
  Nombor Pendaftaran: 07237600965 Rea 1945654
 • Jerman, Austria, Switzerland:Vimn Jerman GmbH Boxhagener Strasse 80, 10245, Berlin, Jerman Nombor Pengenalan Cukai: 37/116/21270
  Nombor VAT: 813366708 Nombor Pendaftaran: HRB 113345 b
 • Perancis:Paramount Pictures International Limited (Pejabat Amsterdam) Gerrit van der Venstraat 11, 1077dm Amsterdam, Belanda TVA: NL855942009B01
  Nombor Pendaftaran: 65003098

24. Model bentuk pengeluaran

Sekiranya anda ingin menarik diri dari perjanjian ini mengikut artikel yang bertajuk Hak untuk menarik balik, Anda boleh mengisi borang ini dan menghantarnya kembali (kami akan menuduh resit dalam masa) atau menghantar perisytiharan bertulis dengan jelas menyatakan niat anda untuk menarik balik ke alamat [email protected] atau di alamat pos yang ditunjukkan dalam artikel yang bertajuk Maklumat perniagaan.

Model bentuk pengeluaran

Paramount+ c/o
[Maklumkan kepada penjual rasmi negara anda berdasarkan maklumat yang disediakan dalam artikel bertajuk Maklumat mengenai Syarikat].

Alamat e-mel: [email protected]

Pada masa ini, saya/kami* memberitahu/memberitahu bahawa saya/kami menarik balik/kami menarik balik kontrak yang disimpulkan oleh saya/kami* untuk langganan kepada perkhidmatan yang paling penting+.

Langganan yang dilanggan:

Nama Pelanggan:

Alamat e-mel yang disediakan semasa pendaftaran (alamat e-mel akaun pelanggan):

Alamat Pelanggan:

Tandatangan pelanggan (hanya jika notis dicetak di atas kertas):

(*) Padam sesuai

© 2023 Paramount – Hak Cipta Terpelihara

Langganan Paramount +

Bagaimana untuk melanggan Paramount+ dan pada harga berapa?

 • Paris
 • Teknologi tinggi

Cari pakej mudah alih laras ini kurang dari 10 euro yang merupakan kotakBeberapa hari lagi untuk memanfaatkan tawaran gila pada langganan Disney+ andaIPhone XS kurang dari 10 euro, mungkin dengan rancangan mudah alih cdiscount iniPelan yang baik tidak boleh dilepaskan pada pakej mudah alih ini yang tersedia dengan kurang dari 8 euro

Mudah Alih Percuma: Tawaran Tak Terbang pada Pakej Mudah Alih 5G ini, Isnin iniRawat diri anda dengan Samsung S10 dengan kos yang lebih rendah terima kasih kepada harga yang sangat menarik ini pada pakej mudah alih iniPeluang terakhir untuk memanfaatkan tawaran istimewa GP Explorer yang ditandatangani NordvpnSima mendahului semua orang dengan pakej mudah alih ini dengan harga yang tiada tandingannya

Le Parisien membimbingnya

 • Manomanodays: Tawaran gila di seluruh laman web hanya beberapa hari (alat, pemanasan. )))
 • Penurunan harga yang tidak dapat dinafikan di Tineco Floor One S3 Cleaner Vacuum
 • Nike Dunk Low Low Sneakers: Tawaran yang hebat sebanyak -30% untuk memahami
 • PS5: Amazon menghancurkan harga pengawal dualsense
 • Pilihan membeli -belah
Thanks! You've already liked this